A Boy With A Hearing Aids And Cochlear Implants Playing

Terapia surdologopedyczna

Jestem surdopedagogiem oraz logopedą. Prowadzę terapię dzieci z wadą słuchu.

Program terapii dobieram do indywidualnych potrzeb rozwojowych małych pacjentów. Przeważającą częścią zajęć są ćwiczenia słuchowe. Pracuję równocześnie nad rozwojem kompetencji językowych i komunikacyjnych dziecka oraz stymuluję rozwój wszystkich funkcji poznawczych.