0002183082GG-849x565

AKTUALNOŚCI

Kurs podstawowy A1 wrzesień 2021

Zapraszamy na kurs Polskiego Języka Migowego na poziomie podstawowym A1!

Terminy:

I grupa: 2 września – 2 grudnia 2021 r. / 60 godzin dydakt.

II grupa: 3 września – 1 grudnia 2021 r. / 60 godzin dydakt.

Można starać się o dofinansowanie z PFRON-u. Przyznawane jest kursantom, którzy mają lub mogą mieć kontakt z osobami niesłyszącymi. Obecnie dofinansowanie wynosi 720 zł. Wkład własny to 170 zł. Zapraszamy wszystkich chętnych do wypełniania wniosków.

Każdy kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczeń.

Więcej informacji oraz wnioski i pomoc w ich wypełnieniu pod adresem: biuro@magiarak.pl lub tel. 517 664 885.