WARSZTATY w LDK

WARSZTATY JĘZYKA MIGOWEGO
w Limanowskim Domu Kultury już trwają.

Spotykamy się w każdy czwartek
od 23 kwietnia do końca czerwca w 3 grupach:
grupa młodsza, starsza i grupa najstarsza.

 

warsztaty