wpis1v2

AKTUALNOŚCI

PJM a SJM

Czym różni się Polski Język Migowy od Systemu Językowo–Migowego?

Którym systemem komunikacji
w rzeczywistości posługują się Głusi w Polsce?

 

 

 

Polski Język Migowy (PJM)
jest pierwszym naturalnym językiem osób niesłyszących. Jest to język wizualno – przestrzenny.
W przekazywaniu komunikatu znaczenie ma układ dłoni i palców, ruch, mimika oraz wykorzystanie przestrzeni. PJM ma odmienną gramatykę od polskiego języka fonicznego. Jest to naturalny sposób komunikacji osób Głuchych, za pomocą którego wyrażają siebie i swoją Kulturę. PJM ma odmienne naturalne cechy gramatyczne, podobne do innych języków migowych na świecie.

 

System Językowo-Migowy (SJM)
W Polsce często nazywany niesłusznie językiem migowym. Nie jest to język, lecz sztuczny system stworzony przez słyszących w celu ułatwienia komunikacji z niesłyszącymi. Oparty jest na gramatyce języka polskiego. Komunikat przekazywany jest wzrokowo i słuchowo. Nadawca mówi po polsku i jednocześnie miga znaki odpowiadające danym słowom, jest więc kopią języka polskiego. Brak w nim mimiki oraz wykorzystania przestrzeni. Osoby niesłyszące w komunikacji między sobą nie używają Systemu Językowo – Migowego!

 

Podczas naszych zajęć uczymy naturalnego języka Głuchych
Polskiego Języka Migowego (PJM).