BOBOMIGI – język migania dla niemowląt

BOBOMIGI to metoda porozumiewania się z niemowlętami za pomocą prostych znaków Polskiego Języka Migowego. Rozwój manualny następuje szybciej nic rozwój mowy. Dlatego też dziecko jest w stanie poprzez gesty sygnalizować swoje potrzeby, spostrzeżenia, uczucia, zanim nauczy się mówić. Pokazuje pierwsze słowa jeszcze nie umiejąc ich wypowiadać. Bobomigi stosuje się w komunikacji z dziećmi słyszącymi. Naukę […]

Korzyści z nauki języka migowego

Jak wiele możemy zyskać ucząc się języka migowego? Jakie korzyści  dla dzieci jak i dla dorosłych płynął z nauki migania? NAUKA JĘZYKA MIGOWEGO PRZYNOSI WIELE KORZYŚCI!       To przede wszystkim zdobycie nowych umiejętności językowych, dzięki którym możliwy staje się kontakt z osobami niesłyszącymi, ale język migowy to także rozwój: wyobraźni przestrzennej, pamięci oraz […]

PJM a SJM

Czym różni się Polski Język Migowy od Systemu Językowo–Migowego? Którym systemem komunikacji w rzeczywistości posługują się Głusi w Polsce?       Polski Język Migowy (PJM) jest pierwszym naturalnym językiem osób niesłyszących. Jest to język wizualno – przestrzenny. W przekazywaniu komunikatu znaczenie ma układ dłoni i palców, ruch, mimika oraz wykorzystanie przestrzeni. PJM ma odmienną […]

Słownik pojęć

Czym różni się głuchy od Głuchego? Jak działa implant ślimakowy? Czy język migowy można zapisać? To warto wiedzieć!         Surdopedagogika (łac. surdus – głuchy) – dział pedagogiki specjalnej zajmujący się kształceniem i wychowaniem osób z dysfunkcją słuchu oraz wadami wymowy, wynikającymi z zaburzeń słuchu. głuchy – (pisane małą literą) jest to osoba […]