Polski Język Migowy

jest naturalnym językiem Głuchych.