Język migowy

rozwija pamięć, wyobraźnię, logiczne myślenie.