Porozmawiaj ze mną w PJM

Spot społeczny promujący Polski Język Migowy. Wzięli w nim udział m.in. muzyk Andrzej Piaseczny, aktor Łukasz Nowicki i dziennikarz Marcin Cejrowski. Spot powstał z okazji Międzynarodowego Tygodnia Głuchych przypadającego na ostatni tydzień września. Ma na celu promocję języka migowego oraz przełamywanie barier w kontaktach osób słyszących z niesłyszącymi.