Kurs Polskiego Języka Migowego – poziom A1 – 2019r.