Kurs Polskiego Języka Migowego – poziom A2 (wrzesień – grudzień 2016)