Kurs Polskiego Języka Migowego – poziom A1 (wrzesień – grudzień 2016)