Kurs Polskiego Języka Migowego – poziom A1 (wrzesień – grudzień 2017)